Czy refeed przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej?
Dietetyka

Czy refeed przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej?

Wydaje się, że popularność refeedów ma już swój renesans za sobą. Zastanówmy się jednak, skąd ten szum medialny i czy był on w ogóle uzasadniony.

Okresowe zwiększanie kaloryczności w trakcie odchudzania, potencjalnie może zmniejszyć odpowiedzi adaptacyjne organizmu na ograniczenie dostarczanej energii. Powyższa strategia, teoretycznie może zwiększyć efektywność utraty tkanki tłuszczowej, jednakże przeprowadzone do tej pory badania, wydają się nie dawać jednoznacznej odpowiedzi na ten temat (1,2).

Powstała również hipoteza, że okresowe zwiększenie kaloryczności w trakcie trwania diety, może się przełożyć na zachowanie większej ilości beztłuszczowej masy ciała, umożliwiając trening na większej intensywności, a także objętości treningowej.

Badanie Campbella i współpracowników z 2020 roku dotyczące okresowego zwiększania kaloryczności w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej jest o tyle ciekawe, że jako jedno z nielicznych badań zostało przeprowadzone na wytrenowanych uczestnikach (3).

Głównym celem tego badania, było porównanie składu masy ciała u osób trenujących siłowo po 7 tygodniach ciągłego lub okresowego deficytu kalorycznego (uczestnicy przez dwa dni w tygodniu zwiększali kaloryczność do poziomu równego swojego zapotrzebowania, albo utrzymywali deficyt kaloryczny przez 7 dni w tygodniu). W rezultacie obydwie grupy generowały taki sam deficyt kaloryczny w skali tygodnia.

Jak wyglądało badanie?

Badanie ukończyło 27 wytrenowanych uczestników, w tym mężczyzn i kobiet, których losowo przydzielono do dwóch grup:

  1. Pierwsza grupa realizowała protokół o obniżonej kaloryczności przez 7 dni w tygodniu.
  2. Druga grupa przez dwa dni w tygodniu zwiększała kaloryczność od poziomu równego zapotrzebowania.

Dane które zostały zebrane przez badaczy zarówno przed jak i po zakończeniu badania dotyczyły beztłuszczowej masy ciała, masy tkanki tłuszczowej i procentu tłuszczu w ciele. Zbadano również spoczynkową przemianę materii a także poziom leptyny.

Przed rozpoczęciem testu, uczestnicy przez dwa tygodnie kontrolowali kaloryczność diety, aby określić swoje dziennie zapotrzebowanie kaloryczne. U każdego z uczestników uwzględniono deficyt rzędu 25% od dziennego zapotrzebowania, dostarczając 1,8g białka na kg masy ciała. Pozostałe kalorie zostały rozłożone po równo pomiędzy tłuszcze i węglowodany.

Grupa pierwsza utrzymywała deficyt kaloryczny rzędu 25% przez 7 dni w tygodniu, podczas gdy grupa druga zmniejszyła spożycie kalorii o 35% względem wartości wyjściowej na 5 dni, (reguły od poniedziałku do piątku), po czym na 2 dni z rzędu zwiększała kaloryczność do poziomu równego zapotrzebowania (z reguły na sobotę i niedzielę). 

Uczestnicy trenowali 4 razy w tygodniu wykonując po dwa treningi na górne i dolne grupy mięśniowe.

Podczas gdy obie grupy zrzuciły przybliżoną ilość tkanki tłuszczowej, głównym odkryciem tego badania był fakt, że grupa stosująca okresowe zwiększanie kaloryczności zachowała większą ilość beztłuszczowej masy ciała.

Powtórnym okryciem było utrzymanie wyższej wartości spoczynkowej przemiany materii dla grupy, która stosowała nieliniowe podejście do diety i zgodnie z przypuszczeniami, poziom leptyny wśród badanych uczestników był znacznie niższy względem rozpoczęcia badania.

Czego wciąż nie wiadomo?

  1. Czy większa ilość zachowanej beztłuszczowej masy ciała ma związek wyłącznie z większą ilością glikogenu mięśniowego, czy rzeczywiście suchą masą mięśniową?
  2. Czy wyniki byłyby podobne, gdyby grupa stosująca dietę nieliniową, dostarczała tę różnicę z innych makroskładników niż węglowodany?

Wnioski i praktyczne zastosowanie

Powyższe wyniki wskazują na to, że okresowe zwiększanie kaloryczności diety w trakcie odchudzania, może przyczynić się do zachowania większej ilości beztłuszczowej masy ciała, a także utrzymać wyższą wartość spoczynkowej przemiany materii.

  1. A randomized pilot study comparing zero-calorie alternate-day fasting to daily caloric restriction in adults with obesity.
  2. Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study.
  3. Intermittent Energy Restriction Attenuates the Loss of Fat Free Mass in Resistance Trained Individuals. A Randomized Controlled Trial.

 

 

#czerwteam